Czy botoks jest bezpieczny i kiedy warto go stosować?

Spis treś­ci: Dlaczego botoks jest bez­pieczny? Wstrzyki­wanie botok­su — o czym należy pamię­tać? Kiedy najlepiej pod­dać się zabiegowi?  Botoks a bard­zo widoczne zmarszcz­ki Im wcześniej zaczniesz dbać o skórę, tym wol­niej będzie starza­ła się ‒ zabie­gi pro­fi­lak­ty­czne stanow­ią jeden z filarów medy­cyny este­ty­cznej. Jed­nym z częś­ciej przeprowadzanych zabiegów jest botoks, już dziś przekon­aj się jak […]

Peelingi twarzy

Spis treś­ci: Peel­ing ‒ sposób na czys­tą, gład­ką skórę Jak dzi­ała­ją  peelin­gi medy­czne? Kiedy wykon­ać peel­ing? Peelin­gi medy­czne — na co zwró­cić uwagę? Peelin­gi w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańs­ka   Peel­ing ‒ sposób na czys­tą, gład­ką skórę Jeśli chcesz mieć świeżą i promi­en­ną cerę, nie ma lep­szego sposobu niż peelin­gi ‒ wal­czą z niedoskon­ałoś­ci­a­mi, zapo­b­ie­ga­ją starzeniu, […]