Aktualności

Witamina B12

Wit­a­m­i­na, której z pewnoś­cią nie może zabraknąć w naszym orga­nizmie — jeśli chce­my czuć się zdrowi i pełni życia — …

Dowiedz się więcej

Hashimoto

Hashimo­to nie brz­mi zbyt przy­jem­nie, a prze­bieg tej choro­by również do przy­jem­nych nie należy — aczkol­wiek, nie jest to dolegliwość, …

Dowiedz się więcej

Efekt Jo-jo

Jo-jo dla dzieci znaczy tyle co zabawka, nato­mi­ast dla dorosłych już nie jest to rzecz taka zabaw­na — tem­at wielu …

Dowiedz się więcej

Witamina E

Częs­to zanied­by­wana i według niek­tórych mało potrzeb­na — jakże to mylne! Wit­a­m­i­na E m.in. spowal­nia starze­nie się, chroni przed niek­tóry­mi chorobami …

Dowiedz się więcej

Dla kogo nici liftingujące?

Nici liftin­gu­jące to rewolucyj­na meto­da stosowana w medy­cynie este­ty­cznej, która pozwala na bez­pieczny niechirur­giczny lift­ing twarzy. Liczne bada­nia klin­iczne dowodzą, …

Dowiedz się więcej

Bruksizm — co to jest?

Męczy Cię zgrzy­tanie zęba­mi w nocy? Sko­rzys­taj z pomo­cy dr Szczepańskiej w Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej Rzeszów Mielec. Bruk­sizm to inaczej …

Dowiedz się więcej

Jak dbać o skórę dojrzałą?

Spis treś­ci: Botoks a redukc­ja zmarszczek Dzi­ałanie toksyny bot­u­li­nowej — botok­su Zabie­gi medy­cyny este­ty­cznej Pod­sumowanie Codzi­en­na pielę­gnac­ja to pod­stawa zadbanej …

Dowiedz się więcej

Czy słońce pomaga w trądziku?

Każdego lata powraca tem­at wpły­wu promieni słonecznych na skórę trądzikową. Pojaw­ia się mnóst­wo infor­ma­cji, wśród których zna­j­du­ją się zarówno prawdziwe, …

Dowiedz się więcej