Brak Ci siły i energii?

Ile razy w ciągu dnia pow­tarza­sz: “nie mam siły”, “brak mi energii”? Zde­cy­dowanie za częs­to? W takim razie pod­powiemy Ci, co możesz zro­bić, by wró­ciło Ci życie.

Jed­ną z kluc­zowych spraw, o którą należy szczegól­nie zad­bać, jest odpowied­nio roz­planowana dieta. Nie musisz liczyć gra­ma do kalorii, ale zad­baj o to, by nie brakowało Ci węglowodanów, biał­ka oraz tłuszczy — każde z tych makroskład­ników jest odpowiedzialne za coś innego.

Źle sypiasz?

No to masz odpowiedź. Zła jakość lub nieod­powied­nia ilość snu (szczegól­nie na dłuższą metę) znaczą­co pog­a­rsza­ją samopoczucie.

Może brak Ci aktywności fizycznej?

Pewnie powiesz: jak mam się ruszać, sko­ro nie mam siły?
Odpowiedź: siłę zawsze zna­jdziesz. Zacznij od spoko­jnych spac­erów, a zobaczysz, że dotle­nie­nie orga­niz­mu potrafi zdzi­ałać cuda.