Witamina B12

Wit­a­m­i­na, której z pewnoś­cią nie może zabraknąć w naszym orga­nizmie — jeśli chce­my czuć się zdrowi i pełni życia — to wit­a­m­i­na B12. Przyjrzyjmy się, dlaczego jest ona tak ważna.

Przede wszys­tkim, jej niedobór prowadzi do złego samopoczu­cia, wahań nas­tro­ju, zmęczenia, drętwienia kończyn czy braku równowa­gi, a dłuższa absty­nenc­ja może powodować groźniejsze dolegli­woś­ci, m.in. ane­mię, pogorsze­nie pamię­ci, a nawet zmniejsze­nie się mózgu.

Jeśli w naszej diecie jest miejsce na mię­so oraz ryby, to tej wit­a­miny nam nie zabraknie. W gorszej sytu­acji zna­j­du­ją się weganie i wege­tar­i­an­ie, którzy już muszę postarać się o nią w inny sposób lub wspo­ma­gać się spec­jal­ny­mi suplementami.

Wit­a­m­inę B12 zaw­ier­a­ją też m.in. napo­je mleczne (również sojowe), sery czy jaja.