Domowy relaks alternatywą dla wizyty w SPA

Domowy relaks może być świet­ną alter­naty­wą dla wiz­y­ty w SPA — świecz­ki, gorą­ca kąpiel, ole­j­ki i aro­maty to jedne z wielu ele­men­tów, które moż­na zas­tosować, by poczuć się jak w salonie piękności.

Co wziąć pod uwagę, planując taki wieczór?

?  Orga­nizu­jąc relak­sacyjny wieczór w domu, najlepiej jest zgasić światło, zapal­ić świece (najlepiej zapa­chowe) oraz nalać gorącej wody do wan­ny, co stworzy odpowied­ni klimat.

?  Dodatkowo, może­my zaopa­trzyć się w ole­j­ki, które zadzi­ała­ją koją­co na skórę.

?  Nie może­my zapom­nieć też o muzyce — mówi się, że ulgę od stre­su przynosi muzy­ka klasy­cz­na lub trance.

?  Kadzidło — nasz regen­er­a­cyjny seans uzu­pełni o kole­jny bodziec. Przy­jemne zapachy łagodzą stres, napię­cie oraz reduku­ją suchość skóry.