Cytrusy — domowy sposób na odmłodzenie skóry

Spis treś­ci:

  1. Ciesz się piękną skórą już dziś
  2. Pomarańc­zowy peeling 
  3. Masecz­ka cytrynowa 
  4. Cytru­sowa kąpiel
  5. Pod­sumowanie

Czy w zaciszu włas­nego domu moż­na wykon­ać ekspre­sowe zabie­gi, które dadzą doskon­ałe efek­ty i spraw­ią, że nasza skóra będzie odży­wiona i  peł­na blasku? Oczy­wiś­cie! Już na wstępie pod­powiemy, że wystar­czą do tego pro­duk­ty, które zna­jdziemy niemal w każdej kuch­ni. Zachę­camy do lektury!

Ciesz się piękną skórą już dziś

Choć brz­mi dość niewiary­god­nie, jest kil­ka domowych przepisów, które naprawdę warto wyko­rzys­tać. Poniżej kil­ka z nich: 

1. Pomarańczowy peeling 

Zmęc­zona twarz i szara cera nie doda­ją nam urody. Jest jed­nak prosty sposób, aby nat­u­ral­nym sposobem złuszczyć stary naskórek i dodać skórze blasku. Jak to zrobić? 

Należy dokład­nie umyć pomarańczę i przez około 5 min­ut, wcier­ać kolisty­mi rucha­mi w twarz miąższ z połowy owocu. Pow­stałą owocową maseczkę należy pozostaw­ić na skórze przez 15 min­ut, a po tym cza­sie dokład­nie spłukać let­nią wodą. 

Nat­u­ralne kwasy zawarte w pomarańczy delikat­nie roz­puszcza­ją martwy naskórek oraz głęboko oczyszcza­ją pory. Duża zawartość wit­a­miny C poma­ga nato­mi­ast w roz­jaś­ni­a­n­iu prze­bar­wień i pobudza pro­dukcję nowego kola­genu. Pomarańcza zaw­iera też sporo wit­a­min z grupy B, które chronią skórę przed infekc­ja­mi bak­teryjny­mi oraz łagodzą stany zapalne. Jeśli nie mamy pod ręką pomarańczy, z powodze­niem może­my zastąpić ją cytryną, gre­jpfrutem lub mandarynką.

2. Maseczka cytrynowa 

Sposobem na rozświ­etle­nie i poprawę kondy­cji skóry jest również masecz­ka cytrynowa. Wszys­tko jest bard­zo proste, należy wycis­nąć sok z połowy cytryny i zmieszać z dwiema łyżka­mi jogur­tu lub śmi­etany. Maseczkę nałożyć na 15 min­ut i spłukać let­nią wodą. 

3. Cytrusowa kąpiel 

Czu­jesz, że Two­ja skóra traci jędrność? Z pomocą może przyjść cytru­sowa kąpiel. Cytrusy dokład­nie myje­my pod bieżącą wodą, a następ­nie kroimy w plas­ter­ki. Nale­wamy wodę do wan­ny i wrzu­camy do niej cytrusy. Po takie kapieli kazdy poczu­je się jak nowonarodzony. 

 

Podsumowanie 

Wystar­czy odrobi­na cza­su i kil­ka cytrusów a stworzymy w zaciszu włas­nego domu prawdzi­we SPA. Jeśli więc szuka­cie sposobu na poprawę kondy­cji skóry pomarańcze, gre­jpfru­ty i cytryny mogą być bard­zo pomoc­ne. Oczy­wiś­cie oprócz domowych sposobów warto też zde­cy­dować się na zabieg w klin­ice medy­cyny este­ty­cznej. Zaprasza­my do Akademii Medy­cyny Este­ty­cznej dr Szczepańska.