Sposoby na suchą skórę

Sucha skóra to prob­lem, z którym zma­ga się wiele osób. Jakie są najczęst­sze objawy suchej skóry i jak sobie z nimi radz­ić? Poniżej kil­ka wskazówek! Zachę­camy do lektury! 

Objawy suchej skóry

Czy Two­ja skóra jest pozbaw­iona blasku, matowa, szorstka w dotyku, a cza­sa­mi napię­ta i ściąg­nię­ta? Jeśli tak to znak, że jest prze­sus­zona i wyma­ga spec­jal­nej pielę­gnacji. Odpowied­nia pielę­gnac­ja skóry z taki­mi schorzeni­a­mi jest niezmiernie waż­na, między inny­mi dlat­ego, że  sucha skóra starze­je się najszy­b­ciej, na przykład zmarszcz­ki na suchej skórze pojaw­ia­ją się dość szy­bko i są bardziej widoczne niż w przy­pad­ku innych rodza­jów skóry.

Jak dbać o suchą skórę?

Sucha skóra wyma­ga praw­idłowego naw­ilże­nia i natłuszczenia. Tutaj bard­zo ważny jest  wybór kos­me­tyków przez­nac­zonych do skóry suchej i ich reg­u­larne stosowanie. Właś­ci­wie dobrane preparaty pomogą przy­wró­cić skórze opty­malne naw­ilże­nie i będą chronić ją przed dal­szą utratą wilgoci.

Kosmetyki do skóry suchej 

  • Na początek dnia zale­ca się stosowanie kremów naw­ilża­ją­cych z fil­trem UV 15, z kolei na wieczór najlepiej sprawdzą się kos­me­ty­ki natłuszcza­jące, odży­w­cze i wspo­ma­ga­jące regen­er­ację. Gorą­co zachę­camy do zain­tere­sowa­nia się pro­duk­ta­mi, które w swoim składzie zaw­ier­a­ją nat­u­ralne ole­je roślinne, mają one szczegól­nie korzyst­ny wpływ na naszą cerę.
  • W celu oczyszcza­nia skóry dobrze jest stosować mleczko lub emul­sję o gęst­szej kon­sys­tencji. Jeśli zde­cy­du­je­my się na tonik lub płyn mice­larny, to wybier­a­jmy te, które przez­nac­zone są dla skóry suchej. Wybier­a­jąc peel­ing, się­ga­jmy po peel­ing enzy­maty­czny, który skutecznie oczyś­ci skórę i nie będzie powodować niepotrzeb­nych podrażnień. Warto pamię­tać o sys­tem­aty­cznym stosowa­niu maseczek naw­ilża­ją­cych, dotle­ni­a­ją­cych i odżywczych.
  • Warto też sko­rzys­tać z zabiegów, których celem jest naw­ilże­nie skóry. Spec­jal­ista z pewnoś­cią dobierze dos­tosowany do potrzeb naszej cery zabieg. 

Mamy nadzieję, że dzię­ki tym wskazówkom, pielę­gnac­ja suchej skóry stanie się łatwiejsza.

Sprawdź naszych zabiegów i dowiedź się jak możesz popraw­ić swo­ją cerę by była gład­ka i wyglą­dała zdrowo.